P.72. PLAC Vršac, Gradsko područje

13.000 EUR
PLAC NA MARGITSKOM NASELJU U POVRŠINI OD 8 ari 29 kvm.