KONTAKT

AGENCIJA ZA NEKRETNINE LIRA

Dvorska 64, Vršac
Vaska Pope 8, Vršac

Telefoni:
060/339-41-21
060/339-41-22
060/339-41-27

e-mail: liranekretnine@gmail.com@gmail.com